Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, GRUNDSUNDA PRÄSTBORD 1:1 M.FL. GRUNDSUNDA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - GRUNDSUNDA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1075, år 1900: 4072, år 1995: 3629

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omtalad 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger vid kusten i den norra delen av landskapet. Kyrkan ligger i utkanten av bebyggelsen, väster om tätorten Husum i en sluttning väster om Prästsjön. Grundsunda kyrka är anlagd på f d näs men har inte längre kontakt med havet. Klockstapeln norr om kyrkan byggdes 1734 av Lars Pettersson-Grundström och försågs 1917 med urtavlor och urverk. Norr om kyrkan ligger prästgård, skola, församlingshem och hembygdsgård.

I Kyrkesviken i Grundsunda socken har gjorts arkeologiska undersökningar som visat på en hamnbebyggelse från 1200-talet. Här har också påträffats grunden till en möjlig kyrka bestående av ett litet långhus med smalare rakslutet kor 3,6 x 5,6 samt 2 x 2. Det har inte kunnat säkerställas om kyrkan vara avsedd att byggas av trä eller sten.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Medeltida salkyrka av gråsten med sakristia i norr och vapenhus i söder. Ligger troligen ej i förband, eftersom Telhammer anser att de är sekundära.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Tak och gavlar förhöjdes någon gång under 1500-talets början i samband med att kyrkan välvdes. En del av yttertaket blåste bort 1585. Mitt på kyrktaket finns en slank takryttare vars flöjel har årtalet 1769. Den enda ingången är i söder. Den praktfulla snidade dörren till vapenhuset anses ha tillverkats av Anders Olsson i Lakamark. Kyrkorummet täcks av två sekundärt inslagna stjärnvalv av tegel med ett trapphus i nordvästra hörnet. Korvalvet är rikast utformat och överensstämmer med korvalvet i Sånga, de enda av detta slag i Ångermanland. Sakristian och vapenhuset har kryssvalv. En västläktare ersatte under 1800-talet två mindre läktare utmed väggarna. År 1881 förstorades fönstren och kyrkan fick en inredning i nygotik, med bl.a. öppen bänkinredning, av bröderna Holmström från Gideå. Efter ritningar av arkitekt Gustaf Clason restaurerades kyrkan 1931 under ledning av byggmästare G Tafvelin, vilket innebar att 1800-talsinredningen ersattes av den gamla, vars ursprungliga färger togs fram av konservator Oscar Svensson. På väggar och valv finns fragmentariskt bevarade kalkmålningar av renässanskaraktär, framtagna och restaurerade 1938 av konservatorerna Sven Dalén och Oscar Svensson. Glasmålningarna i östfönstret har utförts 1936 av Neuman & Vogel efter kartong av Fredrik Henkelman. Predikstolen och altarskranket från slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet har troligen tillverkats av Erik Olofsson Bring, som gjorde predikstolen i Anundsjö. Den målades omkring 1720 av Tomas Kiempe, som också utfört två oljemålningar som nu hänger på norra väggen. Orgelfasaden härrör från 1862. Altarkrucifixet av trä från 1937 har målats av Sven Dalén.

Det enda bevarade medeltida föremålet är ett rökelsekar av brons. Kyrkans dopfunt av trä från 1600-talet har pokalform och är bemålad.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1998.