Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SYRENEN 1 GUSTAV VASA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Gustaf Vasa kyrka började byggas 1901 och invigdes den 10 juni 1906. Arkitekt var August (Agi) Lindegren (1858–1927) som var slottsarkitekt vid Drottningholm. Han har ritat ytterligare en kyrka, nämligen Ny kyrka i Värmland som stod klar 1889. Till hans övriga produktion hör Biologiska museet på Djurgården, bankpalats vid Gustaf Adolfs torg, bostadshus på Sibyllegatan i Stockholm samt inre dekorering av bl a Uppsala domkyrka, Gustaf Adolfskyrkan, Adolf Fredriks, S:t Johannes, S:t Jacobs och Katarina kyrkor i Stockholm. Lindegren har även restaurerat Västerås domkyrka och Mariakyrkan i Sigtuna.

Gustaf Vasa kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

För mer historik se kyrkan/kyrkobyggnaden