Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Heby kn, KYRKAN 1 VÄSTERLÖVSTA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Västerlövsta kyrka ligger i Heby samhälle. Kyrkans dopfunt från 1200-talet vittnar om en tidigare kyrka i socknen. Nuvarande kyrka är en senmedeltida salkyrka uppförd av gråsten och tegel. Planen är rektangulär med tillbyggt västtorn, vapenhus i söder och ett sidokapell, korsarm, på den norra sidan sammanbyggt med sakristian. Långhuset täcks av ett mansardtak, tornet kröns av en lanternin med svängda takformer och spira. Långhus och vapenhus uppfördes under 1400-talets sista fjärdedel. Äldre medeltida murverk finns i den norra utbyggnaden, som ombyggdes 1788. Tornet tillfogades 1823-26 efter J C Seréns ritningar. Nuvarande tornspira och lanternin tillkom 1904 efter Agi Lindegrens ritningar, efter branden 1901. Kyrkans yttertak byggdes om på 1870-talet. Kalkmålningarna, från 1500-talet, framtogs 1913-14. En genomgripande restaurering genomfördes på 1950-talet. Taket återfick 1788-års utseende, korläktaren, "gapskullen", rekonstruerades, målningar och inventarier konserverades, och en dopplats inrättades i norra korsarmen.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996