Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, VÄCKELSEN 1 MARKUSKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkoanläggningen tillkom genom en arkitekttävling som avgjordes 1956 med arkitekten Sigurd Lewerentz som vinnare. Tävlingens arrangör, Enskede församling, var på väg att delas upp i mindre enheter. Stockholms ytterstad hade växt fram under 1930-, 40- och 50-talen och många nya stadsdelar hade tillkommit. Skarpnäcks församling började sin verksamhet 1957.

Fem arkitekter inbjöds till tävlingen. Kyrkan skulle byggas på den tomt med ung björkskog som Stockholms stad erbjudit den blivande församlingen. Lewerentz förslag var det enda som utnyttjade parkmiljön och inte försökte konkurrera med den höga, närliggande centrumbebyggelsen. Arkitekten strävade efter att fasadteglets färg skulle samspela med den omkringliggande björkskogen och såg till att kyrkorummet blev avskilt från yttervärlden. Lewerentz deltog aktivt i arbetet på byggnadsplatsen och enligt byggnadskommitténs ordförande var arkitekten mycket tillmötesgående mot församlingens önskemål under planerings- och byggnadstiden. 1962 tilldelades kyrkan Kasper Sahlinpriset för god arkitektur och blev därmed dess första innehavare.