Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KORSNÄBBEN 1 ENGELBREKTSKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Engelbrektskyrkan uppfördes under åren 1910–14 efter en arkitekttävling, som vanns av Lars Israel Wahlman (1870–1952). Intilliggande församlingshem, vilket även ingick i tävlingen, stod färdigt 1911 medan kyrkan invigdes 1914. Wahlman var professor vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm och har stått för ritningarna till ett flertal kyrkor, bl a Tranås kyrka och Ansgarskapellet på Björkö (1930), Östersunds kyrka (1940) och Svenska kyrkan i Oslo (1925). Han har också stått för genomgripande omdaningar av flera stockholmskyrkor som Oscarskyrkan (1921–23), S:ta Maria Magdalena (1926–27) och Sofia (1948–51). Av många betraktas Wahlman som en av de ledande kyrkobyggnadsarkitekterna under 1900-talets första hälft.

Engelbrektskyrkan är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom Lärkstaden, ett område av riksintresse för kulturmiljövården

För mer historik se tidigare inventering samt kyrkan/kyrkobyggnaden