Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sala kn, KUMLA KLOCKARGÅRD 1:12 KUMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Troligen uppfördes en stenkyrka på platsen decennierna runt 1300. Den omfattade långhus, med sakristia utbyggd mot norr. Portalen i söder gjordes med rakt språng och fönstren var två- eller trekopplade, i likhet med de näraliggande, samtida kyrkorna i Kila, Sala och Tortuna. Möjligen var byggmästaren densamma. Över kyrkorummet var ursprungligen ett tunnvalv av trä slaget. Kyrkklockorna hängde i en stapel på kyrkogårdens östra sida.


För mer detaljerad historia se byggnaden/Kyrkans historia samt bifogad PDF med detaljerade händelselistor med årtal, upphovsmän och specifika källhänvisningar.Källor och litteratur

Otryckta källor

Kumla församlingsarkiv (KF):
• O I a: 5, Handlingar angående kyrkan 1887, 1908-1936
• O I a: 6, Handlingar angående

Västerås stifts arkiv (VS):
• E IV a; 39b, inventarium upprättat visitation den 4/9 1787
• E IV b; 53 inventarium 1836
• E V a; 45, inventarium upprättat vid visitation 1937
• F III a; 3, protokoll från visitation den 4/11 1630
• F III a: 19, inventarium upprättat vid visitation den 15/2 1740
• F III a: 21, inventarium upprättat vid visitation den 15/10 1762
• F III a; 36 inventarium upprättat vid visitation 9-10/5-1888

Västmanlands läns museums arkiv (VLM):
Historik sammanställd av Jakob Lindblad, Riksantikvarieämbetet, inför exkursion 1998-03-26


Litteratur
Boström, Erik: Medeltida kalkmålningar i Västmanlands län – en inventering/Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum, årsskrift 1984, s 7-132/
Jansson, Assar: Kumla kyrka, en beskrivning Tärna: Kumla pastorsexpedition 1956 (nytryck 1978)
Kihlman, L F: Beskrivning över Kumla socken – Strängnäs 1828, omtryckt å A F Berghs boktryckeri, Länstidningens, Västerås 1931
Kjersén, Elis: Kumla kyrka/Julbok för Västerås stift 1913, s 70-81/
Lannergård, Sven: Kumla kyrka - Nr 35. Utgiven av Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté 1988