Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östersund kn, STADEN 4:1 GAMLA KYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Östersunds stad anlades 1786 men något kyrkbygge var vid tiden inte aktuellt då befolkningen understeg 500 personer. En tillfällig kyrkolokal inrättades 1794 i stora salen i en sätesbyggnad. Den äldre gudstjänstlokalen var troligtvis i bruk fram till omkring 1840 då den nya kyrkan, belägen ett par hundra meter österut, började användas. 1830 bifölls en anhållan om att av ekonomiska skäl få bygga en ny kyrka i trä och följande år ansökte byggnadskommittén om ritningar hos ÖIA. Tre förslag av Fredrik Magnus Bäck presenterades, två traditionella långhuskyrkor och en korskyrka,. Kyrkan uppfördes mellan åren 1834- 45 i princip efter det tredje och billigaste förslaget. Kyrkan i liggtimmer uppfördes huvudsakligen av byggmästare Carl Edholm från Torvalla i Brunflo. Nyårsdagen 1846 förrättades invigningen.