Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norsjö kn, NORSJÖ 8:88 NORSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Norsjös första kyrka byggdes 1811 och var en enkel timrad byggnad som låg mitt i samhället, intill Skolgatan och kommunförvaltningen. I mitten av 1800-talet var den i för dåligt skick och ritningar till en ny korskyrka i trä beställdes av arkitekt Johan Fredrik Åbom, vid Överintendentsämbetet. Denna kyrka byggdes på Näset tre kilometer från samhället och invigdes år 1850. Missnöjet med placering ökade allt eftersom norra delen av byn utvecklades till ett affärscentrum. 1909-11 flyttades kyrkan från Näset till nuvarande kyrkoplats med hjälp av privata donationer och kollektmedel. I juni 1912 slog blixten ner och kyrkan brann upp. En ny kyrka byggdes 1915 efter ritningar av arkitekt Fredrik Falkenberg. En månad före planerad invigning brann också denna kyrka ner, utan klarlagd brandorsak. Efter samma ritningar som den nedbrunna uppfördes Norsjö nuvarande kyrka som invigdes 22 juli 1917.