Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, LÄGDAN 2 NACKSTA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkan är byggd i betong. Den har en mandorlaformad plan, gråblåputsade väggar och ett välvt plåttak som påminner om kölen på en eka; alltihop för tankarna till en ark. Den lysande blå entrédörren nås via en "landgång". Höger om ingången sitter en grupp om fyra kvadratiska fönster. På den norra sidan finns två horisontella fönsterband, det undre hör till församlingslokalerna. Klockstapeln är konstruerad av tre parallella, snett stående järnbalkar.

Kyrkorummet är ljust och sparsamt dekorerat. Läktarväggens ljusa trä avviker från de övriga väggarnas vitputsade ytor. Det höga taket är klätt med träpanel. Golvet, som sluttar upp mot altaret, är lagt av stenplattor och indelat av längsgående trälister. Stol-arna är tillverkade i björkplywood.

Altartavlan är ett verk av Vera Nilsson.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.