Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sandviken kn, RÅDHUSET 6 STORVIKS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Storviks kyrka ligger på en tallklädd moränbacke mitt i Storvik.

Tegelkyrkan ger ett massivt intryck genom sina höga fasader i rött och brunt tegel med granitinslag. De flacka sadeltaken är kopparklädda, så är även den svagt välvda porten på det framskjutande vapenhuset. En klockstapel uppförde redan 1922.

Kyrkorummet har höga, rödgrå putsade tegelväggar. Rummet täcks av ett rikt bemålat, kassettindelat träpaneltak. Golvet är gjort av sprängd kalksten, och träbänkarna är vitlaserade. Ett högt, smalt fönster belyser korväggen från söder.

Takmålningarna och korväggens kristusgestalt är utförd av Uno Vallman.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.