Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, SVARTNÄS BRUK 1:2 SVARTNÄS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kapellag/bruksförsamling bildad inom Svärdsjö under 1700-talet, annexförsamling 1924. Införlivad i Svärdsjö 1994. Kyrkan ligger på en höjd i anslutning till Svartnäs bruk, som grundades 1735 av Stora Kopparbergs bergslag.

Det första timmerkyrkan på platsen påbörjades 1793 och utgör fortfarande kärnan i den nuvarande byggnaden; det befintliga långhuset, ursprungligen med rakslutet korparti, utgör den äldsta kyrkans fullständiga plan. År 1831 tillfogades västtornet. Vid en om- och tillbyggnad 1875 tillkom ett smalare, tresidigt avslutat kor i öster och en sakristia på nordsidan.

Kyrkans exteriör, i nyklassicism med nygotiska inslag, har framförallt sin karaktär efter 1875 års förändringar. Den timrade stommen är brädklädd och vitmålad (var fram till 1875 rödmålad) och fönsteröppningarna rundbågiga. Västtornet kröns av en plåtslagen spira. Ingång i väster via tornets bottenvåning. I samband med förändringarna omdanades kyrkans inre i klassicerande stil; långhusväggarna fick en diskret artikulering med pilastrar. Även den fasta inredningen avspeglar de förändringar som skedde under 1830- och 1870-talen. Kyrkorummets väggar och välvda innertak är vitputsat. Orgelläktare i väster.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.