Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, RESEDAN 3 POSTEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Postverkets hus i kvarteret Resedan är uppfört 1929 efter ritningar av arkitekten Erik Lallerstedt (1864-1955). Byggnaden är uppförd av tegel i fyra våningar i ett brytningsskede mellan neoklassicism och funktionalism. Fasaderna är putsade och avfärgade i gult. De båda nedersta våningarnas fönster ligger indragna i höga rakslutna tvåvåningsnischer. Fjärde våningen omfattar hela huskroppen mot Dalagatan med endast fyra fönsteraxlars bredd mot Odengatan; byggnadskroppen utmed Odengatan är alltså väster därom tre våningar hög. Mellan fjärde våningens fönster finns geometrisk dekor av linjer och cirklar. Taket är lågt och valmat. Ursprungliga fönsternischer är i huvudsak bevarade. Interiören har genomgått omfattande förändringar i modern tid.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1993-12-17. Beteckning 5892/93