Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borlänge kn, SPÄNNAREN 12 HAGAKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Hagakyrkan utgör den östra flygeln till det gamla stadshuset i Borlänge. Komplexet är uppfört 1936 efter ritningar av John Åkerlund. Den klassicerande exteriören är putsad och avfärgad i lejongult, yttertaken är flacka och plåttäckta; över den södra flygelns takfall ett litet klocktorn. Fönsteröppningarna är höga och rundbågiga. Kyrkorummet är rektangulärt, med inbyggd, halvrund avslutning i öster. Innerväggarna är vitputsade, men kyrkorummet har påtagliga färgaccenter; det platta innertakets takbjälkar är målade i orange och den fasta bänkinredningen i djupblått. Ovan högaltaret Kristusfigur i mosaik av Simon Gate som även utfört korpodium, altare, predikstol och dopfunt.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.


HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kyrkan utgör en flygel till det gamla stadshuset i Borlänge. Entrén är markerad med ett uppbyggt klocktorn. Putsade, lejongula ytterväggar. Tak med flacka, plåttäckta fall. Interiören färgstark med orangea takbjälkar, djupblåa långbänkar och vitputsade väggar. Rymlig absid med himlafarande kristusfigur i mosaik av Simon Gate som även utfört korpodium, altare, predikstol och dopfunt i brunfloporfyr.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990