Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Halmstad kn, NIMBUSEN 1 MARIAKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Mariakyrkan är uppförd 1986 och har ritats av arkitekten Morgan Bergwall. Inspiration till kyrkorummets åttkantiga form kommer från huvudkyrkan i socken, Snöstorps kyrka. Byggnaden hade ursprungligen en fasad i gult tegel, men har efter fuktproblem i väggarna putsats med en gulbeige puts.

Kyrkan är byggd på ett gammalt slagfält. På området omkring kyrkan utkämpades slaget vid Fyllebro den 17 aug. 1676, då Karl XI:s här besegrade danskarna och tog 4000 av dem tillfånga. Minnesstenar över slaget är resta strax väster om kyrkan.

Invigningen av Mariakyrkan förrättades Första söndagen i advent 1986 av biskop Bertil Gärtner. Kyrkan var inte helt komplett när den invigdes, bl. a. fattades altarutsmyckning och orgel. Först 1991 byggdes orgeln av Nils-Olof Bergs orgelfirma i Nye utanför Vetlanda. Samma år färdigställdes altarväggen av konstnärinnan Kajsa Mattas, Stockholm. "Jungfru Marie lövsal - det nya paradiset" kallas utsmyckningen.

Kyrksilvret, som inkluderar dopskål, altarljusstakar, processionskors och nattvardssilver, är tillverkat 1986 till kyrkans invigning av silversmeden Martin Öhman, Halmstad. Även kyrkklockan göts detta år av Ferrius Klockgjuteri i Hammenhög.

I februari 1995 stängdes kyrkan p.g.a. fuktskador och var stängd cirka ett halvår för renovering. Nu putsades väggarna och färgades gulbeiga. På hösten togs kyrkan åter i bruk och då invigdes också en Mariaskulptur i trä framme i koret. Skulpturen jämte ett processionskors är skapade av träkonstnärinnan Eva Spångberg, Gamla Hjälmseryd.