Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, BUREÅ 4:165 ÅBACKA PAVILJONG

 Anlaggning - Historik

Historik
Den äldsta sågen i Bureå låg vid Strömsholm ca 5 km från utloppet. På denna plats drevs en vattensåg mellan åren 1797 och 1898. Bure bolag hade emellertid redan 1874 startat även en ångsåg nere på Snöskäret, där träindustrien senare kom att utvecklas fram till våra dagar. Uppe i Strömsholm låg förutom sågen också en kvarn samt bostadshus för förvaltare och sågverksarbetare. Av dessa byggnader finns bl a herrgården kvar i dag.

Under slutet av 1800-talet var Johan Marklund huvuddelägare i Bure aktiebolag, men som förvaltare arbetade dennes måg J G A Sandberg, bördig från Haparanda. Denne byggde en ny gård i ett vackert läge vid Bureälven ca 1 km nedströms Strömsholm. Gården fick namnet Åbacka, men disponenten Sandberg fick inte bo här mer än några år - han avled 1899 endast 41 år gammal.

Disponentsbostadens huvudbyggnad ligger fortfarande kvar, men starkt förändrad av senare om- och tillbyggnader. Gården har sedan flera årtionden tillhört Västerbottens landsting, som där bedrivit vårdverksamhet. Den har numera övertagits av Stiftelsen Skelleftebostäder (SKEBO).

Alldeles intill huvudbyggnaden står en liten trädgårdspaviljong vid älvbrinken. Den lär ha kommit dit under disponent Sandbergs tid. Han lär ha köpt den från Stockholmsutställningen 1897 och låtit frakta den till Bureå med båt. Den har stått på samma plats hela tiden och är mycket välbevarad. Den användes som lusthus, men i källaren fanns utrymmen för förvaring av potatis och rotfrukter.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Byggnadsbeskrivning (Bilaga 1), Länsstyrelsen Västerbottens län, 1988-04-25. Dnr 11.392.891-83