Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Robertsfors kn, DALKARLSÅ 10:2 DALKARLSÅ HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Darlkarlså herrgård tillhörde släkten Häggström, som under 1800-talet drev ett av de mest betydande företagen i södra Västerbotten. Deras verksamhet startade med handel men utökades med skeppsbyggeri, rederi och bruksrörelse. 1928 donerades gården till Västerbottens landsting, som åren 1939-82 drev lanthushållsskola här.
Från den häggströmska epoken finns idag tre träbyggnader kvar. Själva herrgårdsbyggnaden, uppförd 1849 i en och en halv våning under tegeltak efter ritningar av komminister J A Linder i Umeå, är med sin gulmålade panel i senempire en god representant för herrgårdsarkitekturen vid Bottenviken kring 1800-talets mitt. Flygeln eller Gammelgården - det äldre boningshuset - är uppförd omkring 1817 i en och en halv våning under tegeltak och har gul locklistpanel. I byggnaden är inrymd en handelsbod. Ett åttkantigt lusthus med gråmålad stående panel härrör från samma tid.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2