Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Robertsfors kn, STENSÄTER 1:46 RATASKÄRS BÅK

 Anlaggning - Historik

Historik
På Rataskär har tidigt funnits en spirbåk, omnämnd 1788, och ett stångmärke. Den nuvarande båken är byggd 1828 som en åttakantig 18,5 meter hög byggnad i trä, avsmalnad uppåt, rödmålad på sex sidor och vitmålad på två sidor mot öster. Uppåt avslutas byggnaden med ett vitstångmärke prytt med en tunna och en vindflöjel. Båken står på en relativt ny betongsockel, invändigt fylld med klappersten. Fasadpanelen är uppförd av tryckimpregnerade bräder, uppsatta 1947.
På fastigheten finns förutom båken, ett lotsuppassningshus från 1947, en fyr från 1889, ett utkikstorn, ett mindre militärförläggningshus, en gångbana av betong från den forna bryggan vid västra stranden och upp till lotsuppassningsstället.

KÄLLA: Förslag till skydsföreskrifter, RAÄ. 1998-03-03