Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, DRÄNGSMARK S:4 DRÄNGSMARKS VATTEN- OCH ÅNGSÅG

 Anlaggning - Historik

Historik
Anläggningen består av en damm i Kvarnbäcken genom Drängsmarks by, ett såghus från 1895 och ett intilliggande maskinhus från 1924.
I såväl såghuset som maskinhuset är den ursprungliga tekniska utrustningen bevarad. Sågen, en ramsåg, drevs från början med hjälp av en turbin. Turbinhuset och den tub som förde vatten från dammen återfinns på såghusets norra sida. I såghuset finns vidare ett kantverk, en slipsten och en hyvel.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2