Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vindeln kn, ÅSTRÖMSGÅRDEN 1 ÅSTRÖMSKA GÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Åströmska gården ligger i den norra delen av gamla Degerfors by, högt uppe på sluttningen med utsikt över kyrkan och Vindelälven. Den första landsvägen in i Lappmarken mellan Umeå och marknadsplatsen i Lycksele gick nedanför gården. Huset stod inflyttningsklart 1862.
Gården fungerade en tid som kommunens centralpunkt och maktsymbol. Dess första ägare, Anders Åström d.ä., och hans ättlingar var betydelsefulla män i bygden. Herr Åström drev en lanthandel i Degerfors, och år 1864 öppnade han även en i bostadshusets norra del. Kommersen grundade sig på byteshandel, först kring sekelskiftet 1900 ersattes systemet med kontanthandel.
Under Anders Åström d. y. flyttade Sandviks ångsågs ABs huvudkontor in i huset i och med att Anders var disponent för företaget. Till gården hörde ett omfattande jordbruk - i ladugården fanns kring sekelskiftet 1900, 40-50 kor.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1992-08-27, Dnr 221-15-89.