Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vindeln kn, KYRKOHERDEN 1 GAMLA TINGSHUSET I VINDELN (DEGERFORS GAMLA TINGSHUS)

 Anlaggning - Historik

Historik
Degerfors kyrkby, kärnan i Degerfors socken, blev tingsplats år 1814. Det första tingshuset torde ha tillkommit under de närmaste åren och delar av detta ingår i den nuvarande byggnaden. Fram till 1877 hade tingshuset endast en våning. Detta år påbyggdes huset med ytterligare en våning för att inrymma socknens första telegraf. 1887 förstorades tingshuset genom att tingssalen byggdes ut mot väster. Huset fick då korsform och en förstuga uppfördes på östra sidan. Det timrade huset kläddes med omväxlande liggande och stående fasspontpanel. 1889 uppfördes en veranda med dekorativt utformade snickerier på den utbyggda tingssalen. Numera är huset målat i ljust grått med vita snickerier. Invändigt finns välbevarade paneler, tak och dörrfoder.

Till tingshuset hör två uthus. Det ena fanns 1890, det andra har tillkommit senare. Husen är av trä och klädda med panel. Det norra innehåller kammare och spis och har fungerat som arrestlokal. Efter en omfattande restaurering på 1970-talet fungerar Gamla tingshuset som bostadshus.KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3