Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vindeln kn, KYRKOHERDEN 1 GAMLA TINGSHUSET I VINDELN (DEGERFORS GAMLA TINGSHUS)

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Det gamla tingshuset i Degerfors är beläget vid landsvägen, ovanför Degerfors kyrkby som ursprungligen utgjorde kärnan i socknen. Degerfors socken bildade eget tingslag 1814 då man också beslutade bygga ett tingshus. Invigningen ägde rum 1819 (se byggnadshistorik). 1877 beslutade kommunalstämman i Degerfors att bygga på det gamla tingshuset med en ovanvåning där också socknens första telegraf kunde inrymmas. Ovanvåningen inreddes med fyra rum och förstuga. I slutet av 1880-talet ansågs utrymmena alltför trånga och det beslutades att tingshuset skulle byggas ut ännu en gång.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1997-09-01, Eriksson, Karin, 'Byggnadsminnen i Västerbotten', Västerbotten (Umeå. 1920)., 1981:4 (62), s. 244-265, 1981, Kulturminnesvården i Västerbotten., Västerbotten, Umeå, 1981