Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, NORRBYN 4:20 KÄGELBANAN PÅ NORRBYSKÄR

 Anlaggning - Historik

Historik
Ögruppen Norrbyskär ligger ca 2 km från fastlandet utanför Norrbyn. I början av 1890-talet anlade MO och Domsjö AB här en ångsåg, som kom att bli en av norra Europas största. Verksamheten vid sågen upphörde helt 1952.
Det samhälle som på Frans Kempes initiativ byggdes upp på Norrbyskär blev i många stycken ett välfungerande mönstersamhälle. Arbetarbostäderna hade en för tiden förhållandevis hög standard. Vid ena änden av gatan låg sågverket, vid den andra skolhuset med kyrksal. Förvaltarbostad, kontor och affär låg centralt på Stuguskäret.
I den park som tillhörde förvaltarbostaden uppfördes 1899 en kägelbana. Banan är inrymd i en liten gråmålad träbyggnad bestående av en åttkantig paviljong i vardera änden med mellanliggande korridorliknande bana. Ursprunglig inredning med kägelbana och väggfasta bänkar är bevarad - även käglorna finns kvar.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2