Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lycksele kn, MAGISTERN 1 GAMLA FOLKSKOLAN I LYCKSELE

 Anlaggning - Historik

Historik
De pampiga trähusen i Lycksele från 1800-talet gav tidigt Lycksele smeknamnet "Lapp - Stockholm". På grund av bränder och de senaste decenniernas rivningar finns inte mycket kvar från denna storhetstid. Märkligast av återstoden är skolhuset på Finnbacken, Gamla folkskolan, från 1891 - 93. Arkitekt var C F Sandgren från Umeå.
Skolhuset är byggt av timmer och klätt med gråmålad fasspontpanel. Med hjälp av listverk, pilastrar och kraftfull kolonnburen tempelgavel efter klassiska förebilder har arkitekten gett skolhuset ett storslaget utseende. Motivet på huvudfasaden har tagits upp på husets gavlar: taken över de indragna verandorna skjuter ut på samma sätt som tempelgavlarna ur byggnadskroppen, fast i mindre skala. Med sitt dominerande läge och sin utformning är byggnaden imponerande. Kanske kan skolhuset ses som en symbol för den själkänsla och framtidstro som på 1890-talet präglade det växande lappmarkssamhället.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2