Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nordmaling kn, LEVAR 4:19 LEVAR HOTELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Levar hotell och lusthus.
Levar skiljer sig från den traditionella jordbruksbyn eftersom det finns förhållandevis många stora bostadshus från sekelskiftet. Förutom att ståndspersoner och handelsmän bodde här, fanns en koncentration av offentliga inrättningar i Levar, såsom bank, postkontor och telegrafkontor, samt läkarbostad och sjukstuga. De stora husen utformades enligt 1800-talets modestilar för träarkitektur. Dessa blev förebilder för bönderna och bidrog till att panelstilar även tillämpades på bondgårdarnas mangårdsbyggnader.
Enligt brandförsäkringshandlingar timrades Levar hotell upp redan 1827 i en våning med vind , men på- och tillbyggdes med bredare och högre mittparti på 1850-talet då byggnaden fick det utseende den har idag. Två tillhörande flygelbyggnader uppfördes 1833 respektive 1840. Ett stort antal ekonomihus ingick också i egendomen. Dessa byggnader har antingen rivits eller avstyckats till andra fastigheter. Bevarat är dock lusthuset som byggdes 1902.
Huvudbyggnaden uppfördes av sockenskrivaren och verksägaren Jonas Arctaedius. Ombyggnaden på 1850-talet utfördes troligen av dennes son Erik Olof Arctaedius, som var skollärare, handelsman och organist samt klockare liksom fadern. Han avled 1853 och därefter övergick gården till hans änka Ottilia Arctaedius som fortsatte att driva affärsrörelse. Ytterligare en renovering utfördes på 1890-talet av dåvarande ägare, värdshusvärden Per Nordin. Under 1930-40-talen skedde en del stora förändringar både invändigt och utvändigt, bl a tillkom glasverandan och övervåningens altan. Med utgångspunkt från äldre fotografier återställdes exteriören år 1991 till det utseende den hade under 1850-talet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1995-01-17, Dnr 221-5-89