Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norsjö kn, KVAMMARNÄS 1:9 KVAMMARNÄS RUNDLOGE

 Anlaggning - Historik

Historik
Rundloge med kornbod i Kvammarnäs
De mångkantiga, timrade rundlogarna är karakteristiska inslag i landskapsbilden i övre Norrland. Denna byggnadstyp kom att under 1800-talet ersätta de äldre långlogarna som tröskhus. Utlagd på golvet tröskades säden i rundlogen med en hästdragen tröskbult av konisk form. Den välbevarade rundlogen i Kvammarnäs med tillhörande bodar ligger i ett öppet åkerlandskap vid sjön Kvammarn. Logen är åttkantig och försedd med en åttkantig kornbod på taket. På västra sidan är logen sammanbyggd med en timrad halmbod. Årtalet 1853 är inskuret i takåsen. De välhuggna släta laxknutarna är upptill utkragade. Taket är belagt med hyvlad spån. Öster om logen ligger en timrad kornbod från 1846.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2