Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, SKELLEFTEÅ-RISMYRLIDEN 1:1 M.FL. NYBYGGET RISMYRLIDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Nybygget Rismyrliden utsynades 1825 av Johan Johansson, men kom att fullt bebyggas först under Gustaf Wilhelm Lövgrens tid 1841-1901. Den siste lantbrukaren var Lars Wilhelm Lövgren och gården var bebodd till 1966 av Signe Lövgren, hans hustru.
Gården är en av länets få bevarade nybyggen med ett för den tiden typiskt byggnadsbestånd, som vittnar om 1800-talets självhushållning.
Förutom mangårdsbyggnad finns här sommarstuga, ladugård med stall och fårhus, sommarladugård, rundloge, redskapslider, smedja, bastu, källare och bod.
Gårdsformen förändrades vid denna tid, från en sluten till en mera öppen fyrkant, med byggnader också utanför denna. En av orsakerna var eldfaran, vid en eldsvåda ödelades ofta hela gården.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1990-06-14, Dnr 221-9-89