Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, STORKÅGE 12:24 REPSLAGERIET PÅ STORKÅGE

 Anlaggning - Historik

Historik
Kåge var under mitten av 1800-talet en viktigt importhamn. Här fanns två skeppsvarv, en såg, en kvarn och ett par garverier förutom byggnader för den handel som följde med sjöfarten. Här fanns också tidigt två repslagerier belägna ute på ön. Det ena togs över av Johan "Janke" Kågström 1874. Kågström började i en gammal nedlagd repslagarbana, som tidigare varit i bruk när fartyg riggades i Kåge. Förutom banan som var öppen utan tak och väggar fanns det en tvåvåningsbod för verktyg och maskiner samt häckelbod med råvara och lager.
Verksamheten flyttades 1910 med hampboden och alla redskap till Granden på den norra sidan av Kågeälven. I anslutning till hampboden byggdes tak och väggar till banan. Vid laga skifte 1928 flyttades boden och hela repslagarbanan till den nuvarande platsen. Banan försågs med el samma år. En spinnstol med elmotor installerades samt lyse i hampboden och uppe i häckelboden en trappa upp. Belysning monterades på var femte famn i repslagar banan.
Utöver mästaren själv var det endast ett par man anställda. Tillverkningen utgjordes av tågvirke, bindgarner, tömmar, rörgarner, sadelgjordar, flagglinor, metrevar och telnar till fiskeredskap. Repslageriet var i produktion fram till 1950-talet då företaget blev grossistfirma i tågvirke. Efter 1978 flyttade företaget in i sin nuvarande fabriksbyggnad, som står intill den gamla. Den fjärde generationen Kågström fortsätter med rörelsen.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1991-03-19, Dnr 221-10-89