Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, HAREN 9 ÖSTRA OCH VÄSTRA GATHUSEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Huset Storgatan 37 byggdes 1848 för handlanden Johan Hortelius, troligen av byggmästaren Johan Sandström, och hör till en under 1700-talet och början av 1800-talet vanlig hustyp i Norrländska städer. Det är uppfört av timmer i två våningar under ett flackt, valmat plåttak och har en gråmålad liggande panel, efterliknande samtida putsarkitektur. Denna paneltyp är vanlig i Skellefteå liksom i de finska städerna vid bottenviken. År 1901 flyttades en gårdsflygel och byggdes ihop med gathuset samt försågs med två trapptorn.

Huset Storgatan 35, uppfört 1848 av handlanden Johan Lindberg, är av samma typ som Storgatan 37 men har en troligen sekundär gulmålad locklistpanel.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2