Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sorsele kn, KRONOÖVERLOPPSMARKEN 1:1 ÅKERNÄS

 Anlaggning - Historik

Historik
Åkernäs togs upp och insynades 1848 av samen Lars Månsson. Lägenheten blev då kronohemman, men då marken inte uppodlades och inget bygge skedde återföll hemmanet till kronan. Sonen Nils Larsson fick dock sitta kvar på lägenheten, och denne började som regelrätt nybyggare. Årtalet för bebyggelsens tillkomst blir osäkert på grund av dessa omständigheter.
Åkernäs består av bostadshus, ladugård, stolpbod, sommarladugård och jordkällare. Bostadshuset är ett rödfärgat knuttimmerhus med gavelförstuga. Byggnaden har stengrund och spåntak. Ladugården är till hälften timrad med en utbyggnad av bräder. Fasaderna är rödfärgade och taket ät täckt med spån. Stolpboden och sommarladugården är timrade och har spåntak. Jordkällaren är delvis timrad på en grund av sten, och har tak av torv. En upprustning av byggnaderna skedde senast 1978.

KÄLLA: förslag till statligt byggnadsminne 1992 10 23