Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sorsele kn, SORSELESKOGEN 1:1 ZAKRISBO

 Anlaggning - Historik

Historik
Skogstorpet Zakrisbo ligger på Kronoparken Olsberget i Sorsele kommun. Det inrättades 1907 av Johannes Holmgren och hans hustru Matilda.
Torpet Zakrisbo består av bostadshus, ladugård, sommarladugård, fem lador, visthusbod samt jordkällare. Bostadshuset stod färdigt 1908 och tillbyggdes 1928. Huset är en faluröd parstuga med stående locklistpanel under plåttak. Vinden är delvis inredd till snickarverkstad. Ladugården som byggdes 1926 är timrad med plåttak. Ladugården är indelad i port, fähus, gödselrum, foderlada och två bodar.
Sommarladugården är byggd av resvirke och har plåttak. Te av ladorna är timrade, de övriga är byggda av brädor. En av ladorna har spåntak medan de övriga har plåttak. Visthusboden är till hälften timrad och har även den plåttak.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1992-02-17