Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Storuman kn, KULTUREN 2 FD JÄRNVÄGSHOTELLET, STORUMAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Järnvägsområdet i Storuman har ett framträdande kulturhistoriskt värde. Stationshuset, järnvägshotellet samt boställshusen ritades av SJ:s arkitekt Folke Zettervall 1920-22. Järnvägshotellet stod klart 1924 och byggdes till 1934.
Med sina tjärade timmerväggar och rustika former utgör byggnaden exempel på den nationalromantiska stilen. Man sökte vid denna tid anpassa järnvägsbyggnaderna utefter de nya linjerna till lokal byggnadstradition.
Korridorerna, nedre och övre hallen samt trapphuset är klädda med stockpanel målad i dalablått.
Järnvägshotellet byggdes 1978-79 om till bibliotek och kurslokal. Matsalar, trapphall och korridorer är oförändrade.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2