Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, HOLMÖGADD 1:1 HOLMÖGADDS FYRPLATS

 Anlaggning - Historik

Historik
Söder om Holmön finns ett vidsträckt och farligt grundflak. En fyr (sannolikt en vippfyr) inrättades på Södra Gadden för att göra förbisegling säkrare. 1838 byggdes ett torn av kullerstenar och rappades med bruk. Det visade sig vara så pass illa murat att man i början av 1850-talet fann för gott att riva ned det helt och bygga det nuvarande fyrtornet, som stod färdigt 1854. Ritningarna hade förmodligen uppgjorts av Carl Sandell, som övervakade bygget på Holmögadd och 1849 ritat fyren på Stora Fjäderägg, två mil norr om Holmögadd.
Fyrtornet är sedan 1930-talet hopbyggt med ett maskinhus.
Runt tornet, strax under lanterninen, tillbyggdes under andra världskriget bevakningsrum av plåt för militära syften.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, RAÄ, 1997-12-17