Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, NORRFORS 6:23 NORRFORS HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Norrfors herrgård
Norrfors herrgård ligger vid Umeälven, strax nedströms kraftverksdammen i Norrfors. Byggnaden, som är uppförd 1846 i en och en halv våning av timmer med gulmålad stående panel, var ursprungligen förvaltarbostad till Norrfors sågverk, anlagt 1844. Med sin sexdelade plan, sitt brutna, valmade tak och sina klassicistiska former anknyter den till byggnadssättet i länets mindre herrgårdar från 1800-talets förra hälft, t ex bruksherrgården i Sävar och förvaltarbostaden i Baggböle. Exteriören bibehåller en ålderdomlig karaktär och även i det inre är den ursprungliga rumsindelningen och äldre inredningsdetaljer bevarade.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2