Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, BRAGE 6 GAMLA TULLMAGASINET, UMEÅ

 Anlaggning - Historik

Historik
Tullmagasinet i Umeå är ett välbevarat exempel på hur man vid sekelskiftet strävade efter att ge handelns och arbetets byggnader en monumental prägel för att försköna stadsmiljön i småstäderna.

De många magasinen och bodarna som gav hamnpartiet dess karaktär före den stora branden 1888 kom inte att återuppbyggas. I stället bildade de främsta handelsmännen tillsammans med Umeå stad ett bolag som 1901 uppförde ett gemensamt magasin. Byggnaden innehöll dessutom lokaler för tullkammaren, vilka staden var skyldiga att tillhandahålla utan kostnad. När hamnrörelsen i Umeå centrum upphörde och tullen flyttade till uthamnen i Holmsund miste byggnaden sina ursprungliga funktioner.

Den kraftiga tegelbyggnaden, ritad av arkitekten E O Mångberg, har en granitsockel som givits samma råhuggna ytbehandling som stenterrassen nedanför Stora hotellet. De röda fasaderna har inslag av mörkare tegel. Alla fönster är rundade och placerade i grupper för att ge fasaden en rytm. Vindsvåningen i västra delen och mittpartiet skadades i en brand 1908.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2