Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, BROGÅRD 1 BROGÅRD 1

 Anlaggning - Historik

Historik
Fastigheten Brogård 1 ligger i hörnet av Brogatan och Storgatan. Kvarteret tillkom i stadsplanen 1864. Uppfarten från den nyinvigda bron över älven fick då fungera som planområdets gräns åt väster under namnet Brogatan. Kvartersraden utmed Storgatan fick under 1870-80-talen en representativ prägel såsom varande stadens entré från söder. Här låg en blandning av offentliga byggnader och gårdar tillhörande officerare, ämbetsmän och välbärgade hantverkare.
Tjärhovet i backen ner mot älven flyttades till Tegssidan, för att området skulle förvandlas till park för de boendes trevnad.
Fastigheten Brogård 1 (tomt nr 254 före branden) bebyggdes 1871 med ett bostadshus. Byggherre var då bagare K A Tillman, men redan 1876 köptes fastigheten av kommissionslantmätare Alexander Lagergréen, som stod som ägare till 1899. Senare ägare har varit bl a kapten O A Öhman (1899-1921), Johannes Modig (1929-1964).
Gården byggdes ut med en salong mot gården år 1886. I det inre har senare en del ändringar gjorts. En grundlig renovering utfördes 1964.
Huset har en stomme av liggande timmer uppförd på stensockel, senare cementerad. Fasaden är klädd med gul hantverksmässigt utförd locklistpanel med knutlådor och profilerade fönsteröverstycken och gröna fönsterluckor. 1940 fick byggnaden en ny portal med en rikt skulpterad ytterdörr av träsnidaren Emil Sandberg, Umeå.
Taket är utfört i schweizerstil, med kraftigt språng buret av profilerade sparrändar. Utbyggnaden från 1886 har en konsolfris i takfoten. Fönstren i bottenvåningen har krysspost med delad nedre ruta. I vindsvåningen är fönstren tätspröjsade, mot gatan med diagonalspröjsar.
Taket är nyligen omlagt med tvåkupigt tegel. Skorstenarna är inklädda med plåt i senare tid.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1989-09-25, Dnr 221-3-89.