Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, YMER 2 FRÄLSNINGSARMÉNS SAMLINGSLOKAL, UMEÅ

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden på fastigheten Ymer 2 uppfördes ursprungligen som lokal till biograf Svea år 1918 efter ritningar av arkitekt Nils Nordén. Efter tre år av biograf verksamhet övertogs lokalen av frälsningsarmén, som sedan dess använt den som samlingslokal. Byggnadens exteriör är klassicistiskt utformad med fasad i gråmålad liggande fasspontpanel med ljusa snickeridetaljer samt en arkad vid entrén mot Kungsgatan. Exteriören och framför allt den södra delen mot Kungsgatan är mycket oförändrad sedan biograftiden. Entrépartiet med foyern, biljettkuren, trapporna upp till läktarna och bänkraderna på den östra läktaren är i det närmaste helt intakta.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1999-03-19, Dnr 221-3556-1994