Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, HUGIN 3 LÄRARHÖGSKOLAN UMEÅ

 Anlaggning - Historik

Historik
Lärarhögskolan (fd Folkskoleseminariet) är uppförd 1925 efter ritningar av arkitekt Gustav Holmdahl. Anläggningen består av en central 3 1/2-vånig byggnad med vinkelställda trevåniga flyglar. På den fjärde sidan sluts gården av en öppen arkad med täckt gång över. Fasaderna har gråvitfärgad puts; sockel, trappor och portomfattningar av grå granit. Tak av svartmålad plåt med karakteristiska höga ventilationspipor. I gårdens ena hörn finns en tornbyggnad med lanternin.

Anläggningens arkitektur redovisar en synnerligen välbevarad 20-tals klassicism. Fasaderna och gården har stora arkitektoniska kvaliteter.

KÄLLA: Angående förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet 1992 10 02