Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, HUGIN 2 SEMINARIET FÖR HUSLIG UTBILDNING, UMEÅ

 Anlaggning - Historik

Historik
Seminariet uppfördes 1953-60 efter ritningar av arkitekten Nils Tesch. Anläggningen består av tre vinkelställda byggnadskroppar som bildar en gård samt en bakomliggande länga. Byggnaderna har stomme av betong med rött tegel som fasadmaterial, och sadeltak täckt med enkupigt rött tegel.
Tesch ritade även interiördetaljer som dörrar, listverk, kapphyllor och annan fast inredning, vilka gavs stor omsorg i val av form och material. Inredningsarkitekten Carl Malmsten designade möbler och textilier. För den yttre miljön svarade trädgårdsarkitekten Walter Bauer.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1993 01 14