Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, STADSLIDEN 3:10 I 20:S ETABLISSEMENT

 Anlaggning - Historik

Historik
Etablissementet byggdes till följd av 1901 års härordning för Västerbottens regemente och invigdes 1909. I 20 tillhör Arméförvaltningens typetablissement för infanteriet av vilka elva byggdes. I 20 tillhör de bäst bevarade i landet. Arkitekt för I 20 var Erik Josephsson. Kasernerna utformades i en kärv och enkel stil, endast dekorerade med en rusticerad sockelvåning, och med putsade fasader. De lägre faluröda byggnaderna har allt efter funktion och innehåll fått en rikare utformning.
Etablissementet förklarades 1997-09-11 enligt regeringsbeslut för statligt byggnadsminne.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1998-11-18, Dnr 221-11169-1998.