Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, HÄRMOD 9 SCHARINSKA VILLAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Scharinska villan med trädgårdsmästarbostad
På en stor tomt norr om Döbelns park lät disponent Egil Unander-Scharin vid seklets början uppföra en byggnad med bostad och kontorslokaler för sitt företag AB Scharin & Söner. Den Scharinska villan var i jämförelse med övrig samtida bebyggelse i Umeå närmast att likna vid ett palats.
Byggnaden är ett av arkitekten Ragnar Östbergs främsta ungdomsverk. Fasaden mot Storgatan är uppdelad i två olikhöga partier. Varje fönsteraxel livas av en barockartad svängd gavel. Fasaderna är putsade och avfärgade i rött. Stor omsorg har lagts ner på detaljer såväl i det yttre som det inre. Man kan särskilt lägga märke till huvudingångens ytterdörr med sin trärelief, ett ymnigt bladverk med småänglar, symboliserande ägarens barn.
I det inre är stora delar av den påkostade inredningen bevarad, bl a boaseringar, golv och tak. Särskilt skyddsvärd är bottenvåningen med herrum, salong och matsal, den sistnämnda med väggbeklädnad av spansk majolika.
I trädgårdsmästarbostaden inrymdes ursprungligen en bostadslägenhet och ett stall för tre hästar.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2