Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, KLABBÖLE 3:9 KLABBÖLE KRAFTVERK

 Anlaggning - Historik

Historik
Klabböle kraftverk ligger vid Umeälvens södra strand nedanför Klabböle by, 7 km uppströms Umeå.
1897 inköptes Klabböleforsen av Umeå stad för byggnation av ett kraftverk. Turbinkonstruktörerna Qvist &Gjers från Arboga gjorde ritningarna för en fyra aggregats kraftstation á 1000hkr
Efter ett komplicerat byggande under svåra förhållanden stod kraftverket färdigt den 6:e december 1899.
Allteftersom utökades kapaciteten( bl a 1904, 1909-10 och 1932), slutligen producerades 4500 hkr.
Efter byggnationen av Stornorrfors kraftverk minskades vattenflödet, men hölls dock igång till den 18:e december 1958.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1995-01-17, Dnr 221-11-89.