Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, ODIN 3 SPARBANKSHUSET, UMEÅ

 Anlaggning - Historik

Historik
Sparbankshuset i Umeå är ett exempel på den nationella tegelstilen under 1910-talet. Torben Grut - Stockholms stadions arkitekt- signerade ritningarna 1915 och två år senare stod byggnaden klar. Fasaderna av handslaget tegel i en för tiden karakteristisk gråröd ton har mot Storgatan och Västra Rådhusgatan en stram och enkel prägel med vertikal indelning av breda lisener. De mellanliggande väggytorna upptas i de övre våningarna av höga tätspröjsade fönster, i bottenvåningen av korgbågiga fönster. Den sparsamma yttre dekoren i form av balkonger, smidesgaller, trappräcken etc. är utförd efter Gruts detaljritningar. Detsamma gäller dekorationen i byggnadens inre - stucktak, dörrar, lister och boaseringar - allt av hög konstnärlig och hantverksmässig kvalitet. Arkitektens aktiva medverkan som formgivare även av inredningsdetaljerna är typiska för denna tid.
I Västerbottens byggnadshistoria är Sparbankshuset i Umeå unikt. Ingen annan byggnad i länet kan under 1910-talet uppvisa en så hög arkitektonisk och byggnadsteknisk kvalitet.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2