Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, RIDDARBORGEN 2 RESIDENSET, UMEÅ

 Anlaggning - Historik

Historik
Det nuvarande residenset uppfördes 1891-94 efter ritningar av C. Fr. Ekholm och Ludvig Peterson. Bottenvåningen rymde länsstyrelsens tjänstelokaler medan övervåningen byggdes för landshövdingen.
Under byggnadstiden skrev tidningen Westerbotten: "Huset synes ej bli särdeles tilltalande. Den ofantliga längden och den ringa höjden gör ingalunda något godt intryck, man väntar sig snarare i denna byggnad finna ett affärsetablissement än en statens ämbetslokal."
Två utskjutande flyglar tillbyggdes 1935 i anslutande stil.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

Hösten 1888 påbörjades ritningarna till ett nytt residens i Umeå eftersom det tidigare residenset brunnit ned i den stora branden den 25 juni samma år. Arkitekten som fick i uppdrag att rita residenset hette Carl Fredrik Ekholm. Då han avled i februari 1891, slutfördes projektet av arkitekten Ludwig Peterson. Residenset började byggas 1891 och var färdigt på hösten 1894.

Huset är byggt av tegel i två våningar. Den övre våningen upptogs av landshövdingens bostad och några tjänsterum. I bottenvåningen fanns länsförvaltningens lokaler. Huset värmdes upp med kakelugnar men hade redan från början elektrisk belysning.

1935 byggdes residenset till med två flyglar eftersom de ursprungliga lokalerna hade blivit för trånga. Arkitekt var Denis Sundberg från Umeå. Flyglarna utformades i anslutning till den äldre byggnaden. Vid renoveringar på 1930- och 50-talen försvann mycket av den ursprungliga inredningen, bland annat kakelugnarna och interiörmåleriet.

Interiörer och inredning har renoverats i omgångar mellan åren 1998-2005.

KÄLLA: Statens Fastighetsverk, http://www.sfv.se/