Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, SANDÅKERN 3 GAMLA LASARETTET, UMEÅ

 Anlaggning - Historik

Historik
Gamla lasarettet, uppfört 1785 av timmer i ursprungligen en våning, är ett av landets äldsta bevarade lasarettshus. Lasarettet, som från början hade hela övre Norrland som upptagningsområde, hade ursprungligen endast åtta vårdplatser.
Sitt nuvarande utseende fick huset efter en påbyggnad 1863 och brädfodring 1866. Fasaden är klädd med stående gulmålad locklistpanel med båglist, konsolfris och detaljer, en paneltyp som också fanns på andra offentliga byggnader i Umeå före stadsbranden 1888.
På gamla lasarettstomten ligger ytterligare två envåningsbyggnader som illustrerar sjukvårdens utveckling i länet. En paviljong för mentalpatienter från 1866 är uppförd av timmer med rödfärgad locklistpanel efter ritningar av arkitekten A R Hörnell. En paviljong av tegel med gulfärgad spritputs är ritad av arkitekten Axel Kumlien och öppnades 1897. Den inrymde operationssal och kirurgisk avdelning med för tiden hög teknisk standard. Båda dessa byggnader har välbevarade exteriörer och vissa äldre inredningsdetaljer.
Lasarettstomten högt uppe på brinken vid Umeälvens norra strand har idag parkkaraktär. Lasarettsverksamheten upphörde här redan 1907 men anläggningen är fortfarande i landstingets ägo och används som dagcentrum och kontor.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

Beslut - Tillstånd att ändra gränsen för byggnadsminnesområdet kring Gamla Lasarettet , Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1994-05-28, Dnr 221-3557/94.