Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, TYR 1 RINGSTRANDSKA VILLAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Villan byggdes för jägmästare Nils Ringstrand 1899 efter ritningar av Gustaf Lindgren. Huset är uppfört av trä i delvis två våningar. Fasaderna är klädda med fasspontpanel, gavelröstena är spånklädda och har dekorativt utformade vindskidor. Byggnaden är rödfärgad med vita snickeridetaljer. På tomten finns också ett gårdshus, vars östra del ursprungligen inrymde stall och kuskbostad. Den västra delen tillbyggdes 1907 efter ritningar av Gustaf Hermansson. I huvudbyggnaden, som bl a disponeras av Druidlogen i Umeå, utfördes en omfattande inre ombyggnad 1948-49.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3