Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, VIKINGEN 3 VON AHNSKA MAGASINET

 Anlaggning - Historik

Historik
Det von Ahnska magasinets äldsta del utgörs av en ladugård uppförd i timmer 1887 för överste löjtnanten L A von Hedenberg. Efter stadsbranden 1888 köptes fastigheten av köpmannen J V von Ahn. Ladugården byggdes då till med en magasinslänga ner mot älvstranden efter ritningar av C Fr Sandgren. Det rödfärgade von Ahnska magasinet är ett tidstypiskt och välbevarat exempel på magasin från handelsgårdsepoken vid 1800-talets senare del.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2