Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, VIKINGEN 2 SMÖRASKEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Vid Storgatan ligger Westerbottens enskilda banks första bankhus - en putsad och gulfärgad tvåvånings stenbyggnad i nyrenässansdräkt, uppförd efter ritning från 1877 av kaptenen Axel Cederberg, stadens tekniske rådgivare vid denna tid. Av folkhumorn har huset pga sina rundade hörn döpts till Smörasken. Sedan banken efter branden 1888 flyttat till Rådhusparken har byggnaden haft många olika funktioner. Åren 1936-54 var Umeå stadsbibliotek inrymt här.
Byggnaden är genom sin utformning och sitt välbevarade yttre en god företrädare för den norrländska småstadens officiella byggnadsstil vid 1800-talets senare del.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2