Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eskilstuna kn, MJÖLNAREN 1 TORSHÄLLA KVARN

 Anlaggning - Historik

Historik
År 1624 köper Gustav II Adolf ett antal kvarnar med sammanlagt tio par stenar i Torshälla för att istället bygga en större och mer effektiv kvarn där. Fyra år senare skriver han kontrakt med Hybert Gilliesson de Besche om uppförande av ett kvarnhus av sten med tio par stenar i Torshälla ström. De Besche skulle själv bekosta kvarnen mot att han fick arrendera kvarnarna i Hyndevad och Eskilstuna samt två kvarnar i Eksåg mot 330 tunnor mjöl. Han skulle senare även få arrendera kvarnen i Torshälla mot 500 tunnor mjöl.
Kvarnen planerades med fem hjul på var sida och för att genomföra detta måste en ny ränna sprängas på kvarnens västra sida. 1737 såldes kvarnen på auktion till slottsbyggmästaren Peter Gerdes. 1754 fick han avstå kvarnen som ersättning för en skuld till Julius Voltemar, professor i historia och senare kammarråd. Efter att ha haft flera olika ägare köptes kvarnen 1828 av Adolf Zethelius, ägare till Nyby bruk. År 1874 köper Nyby bruk kvarnen av Adolf Zethelius arvingar. Från 1877 finns en mycket positiv beskrivning av kvarnen och dess läge, förmodligen gjord för att tilltala en lämplig arrendator. Kvarnen har då åtta par stenar samt ett grynverk. I beskrivningen talas också om stadens goda kommunikationer - direkt sjöförbindelse med Stockholm och andra mälarstäder.
Arrendatorsbostaden låg på gård nr 20 hörnet Brogatan/Torgatan och innehöll åtta rum och kök. I hörnet fanns ett rum med dörr mot gatan som sades passa till mjölbutik. Under sommaren 1877 byggdes ett kvarnstall med plats för 24 hästar och ett svinhus av sten med sex rum.
1880 planeras och genomförs en större ombyggnad av kvarnens maskineri, då en turbin installeras i västra rännan. Ytterligare en ombyggnad genomförs 1938. 1946-47, mindre än nio år efter förra ombyggnaden genomförs en ny omfattande ombyggnad då man bl a kombinerar kvarnens två förmalningsverk. Ombyggnaden besiktigas i januari 1947 och den 17 maj brinner kvarnen och förstörs så gott som helt invändigt. Till en början planerar Nyby bruk att reparera kvarnen och återuppta kvarnverksamheten men 1953 övertogs kvarnen av Torshälla stad. Sedan kvarnen rustats upp efter branden har den använts för diverse kontorsändamål.
Den ca 22 meter långa, 14 meter breda och 12 meter höga kvarnbyggnaden har en stomme av tegel med ca en meter tjocka ytterväggar. Fasaderna är slammade i gulbeige färg och sadeltaket täckt med enkupigt lertegel. I fasaden finns synliga svartmålade ankarjärn. Den profilerade takgesimsen ärr vit. Fönstren är småspröjsade och vitmålade.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring samt dokumentation inför byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 1991-01-31, Dnr 221-3639-88