Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vilhelmina kn, SKOLLÄGDAN 11 SKOLLÄGDAN 11

 Anlaggning - Historik

Historik
Vid torget i Vilhelmina byggdes kring sekelskiftet två skogskontor. Intill byggde sig handlanden Lars Backsell 1898 det hus som ligger på Skollägdan 11. Detta hus blev platsens förnämsta handelsgård. I omedelbar närhet låg provinsialläkaren, lappfogdens och kyrkoherdens gårdar.
Backsell hade diversehandel i bottenvåningen och bodde själv på övervåningen 1898-1918.
Diverseaffären avvecklades omkring 1915 och Lars Backsell flyttade. Bottenvåningen övertogs då av Stockholms Handelsbank och övervåningen hyrdes ut till arbetsfolk vid inlandsbanebygget. I bottenvåningen inreddes vid norra gaveln en första tjänstebostad för bankkamrern.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1997-06-11, Dnr 221-5326-1994.