Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vilhelmina kn, KLIMPFJÄLL 1:73 ORÄDDSKA GÅRDEN (NORGEFARARGÅRDEN)

 Anlaggning - Historik

Historik
Norgefarargården eller Oräddska gården
Norgefarargården ligger mitt i Klimpfjälls by, högt uppe på liden med utsikt över Kultsjön.
Gården blev nybygge 1832 och skattlades 1856.
Den nuvarande manbyggnaden uppfördes vid 1800-talets slut. Gården hade vi slutet av 1800-talet betydelse som en replipunkt vid handelsresorna till Norge. Här samlades fororna för gemensam överfart över fjällryggen via Remdalen till Mosjöen i Norge. Likaså upplöstes forlaget här vid återkomsten.
Manbyggnaden är en parstuga av timmer i två våningar med skifferklätt sadeltak. Norra delen av byggnaden är klädd med locklistpanel som tidigare varit rödfärgad. Snickeridetaljer samt bemålning härrör till större delen från slutet av 1800-talet. Byggnaden, som stått öde i flera decennier, renoverades 1981-82.
Gårdsgruppen är idag ej längre komplett. Ladugården i öster, byggd av skiffer, är numera ruin. Några mindre uthus står dock kvar norr om manbyggnaden.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2